תחילת בניית בית המקדש הראשון

'דגם המבורג' של בית המקדש הראשון

א' באייר  ב'תתקכ"ח – 4 באפריל 833 לפסה"נ

על פי המתואר בספר מלכים, שלמה המלך מתחיל לבנות את בית המקדש הראשון. את השטח לבניית המקדש, וגם חלק גדול מהחומרים שנדרשו לשם בנייתו, נרכשו כבר בידי דוד המלך, אביו של שלמה. בית המקדש עמד על תילו מאות שנים, עד אשר הוחרב בידי נבוכדנאצר מלך בבל במאה השישית או החמישית לפסה"נ.