Modern Times

1880 CE - 2019 CE
1880
CE

היהודי הנודד במערב הפרוע

המערב הפרוע נודע בעיקר בזכות אקדוחנים זריזים, אינדיאנים אכזרים, כורי זהב תאבי בצע ועיירות מאובקות שהדברים החשובים באמת מתרחשים בהן במסבאות גדושות בוויסקי זול ובמהמרים. לא רבים יודעים כי בין המהגרים הרבים שנדדו מערבה בתקופת הבהלה לזהב היו גם לא מעט יהודים שעשו את הונם בעיקר ממסחר ולא מכריית זהב. לאחר שהתבססו הם בנו קהילות ובתי כנסת בשלל צורות וגדלים

Read more