איתמר ברנר

mm
ד"ר איתמר ברנר הוא עורך המהדורה העברית של 'סגולה - מגזין ישראלי להיסטוריה'. מלמד במכללת יעקב הרצוג ובמוסדות נוספים. עבודת הדוקטור שכתב היא מחקר הרמנויטי של ההיבט הפרשני בתלמוד הבבלי. היה שותף לעריכת ספרים רבים, ובהם אסופת המאמרים 'על הכלכלה ועל המחיה' וספרו של הרב שג"ר 'לוחות ושברי לוחות'.

לא נמצאו תוצאות...