החוזה הדרקוני שעליו נאלצו לחתום פועלי נמל סלוניקי היהודים כדי לעלות ארצה לא הרתיע אותם, וגם לא העובדה שנאלצו לעבוד בשבת — בניגוד חריף למה שהורגלו לו בנמל סלוניקי שלא היה פעיל בשבת. האם עלייתם וכיבוש עבודת הנמל היו סיפור הרואי של הצלה מופלאה והצלחה כבירה, או סיפור עגום של ניצול ציני? נראה שהתמונה ההיסטורית מורכבת למדי | עטר פלג